Mostrando entradas con la etiqueta plantas en verano. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta plantas en verano. Mostrar todas las entradas

9 jul. 2013

LES PLANTES A L'ESTIU: CONSELLS PER A CUIDAR-LES/ LAS PLANTAS EN VERANO: CONSEJOS PARA CUIDARLASCONSELLS PER A CUIDAR LES PLANTES A L’ESTIU/ CONSEJOS PARA CUIDAR LAS PLANTAS EN VERANO

A l'estiu cal vigilar molt les plantes pel que fa al sol, al reg, l'adob... Seguidament us doneu una sèrie de consells bàsics (principalment sobre el reg) per aconseguir que les plantes del jardí o la terrassa aguantin l'època estiuenca...

El més convenient és disposar d’un sistema de reg automàtic.  
       No regar a ple sol: és un malbaratament per l’evaporació i podem cremar les fulles. Regar a les hores més fresques: ben aviat al matí o a la nit. De tant en quan, cal refrescar les fulles, no les flors.  
Molt de compte amb deixar les mànegues al sol: es sobreescalfen i l’aigua surt a temperatures elevades. 
La gespa i les plantes exposades a ple sol necessiten reg diari. Les Plantes annuals han de tenir la terra humida per aconseguir una bona floració.                                                                              
Compte amb els testos perquè a l’estiu perden l’aigua amb rapidesa 
En general, els arbres necessiten un reg profund un cop por setmana.
El vent augmenta la transpiració de les plantes; cal protegir-les dels corrents d'aire.
Les plantes penjants necessiten més aigua, ja que l’evaporació és major.
Les plantes Crasses o Suculentes, les plantes subtropicals com la Yuca, Drago, Dràcena i palmeres com el Chamaerops requereixen menys reg.
Amb un adob regular es manté i s’estimula la floració de moltes espècies.
A finals de l’estiu es pot fer l’última fertilització per a preparar les plantes per a l’hivern.
La gespa: es rega sovint, sense deixar que s’assequi la terra i procurant que l’aigua arribi bé a les arrels. Cal regar entre 20 i 30 minuts diaris amb aspersors

Quan comença el calor podem treure a fora les plantes d’interior progressivament  i mantenir-les a l’ombra.
·         
     

---------------------------------------------------------------------------------------------
En verano debemos tener un cuidado especial con las plantas, especialmente por lo que se refiere al riego, al sol, al abono... A continuación os dejamos unos consejos básicos (principalmente sobre el riego) para conseguir que nos aguanten bien las plantas del jardín o de la terraza...

Lo más conveniente es disponer de un sistema de riego automático. 
       No regar a pleno sol: es un despilfarro por la evaporación y podemos quemar las hojas. Regar en las horas más frescas: temprano por la mañana o tarde por la noche. De vez en cuando está bien refrescar las hojas, no las flores.
Hay que tener cuidado con dejar las mangueras al sol: se recalientan y el agua sale a altas temperaturas.
El césped y las plantas expuestas al sol necesitan riego diario. Las plantas anuales necesitarán una tierra húmeda para conseguir buena floración.                                                                             
En general, los árboles necesitan un riego profundo una vez a la semana. 
El viento aumenta la transpiración de las plantas,  hay que protegerlas de corrientes de aire. 
Las plantas colgantes necesitan más agua, ya que la evaporación es mayor.
Las plantas crasas o suculentas, las plantas subtropicales como la Yuca, Drago, Dracena y palmeras como el Chamaerops requieren menos riego.
Con un abono regular se mantiene y se estimula la floración de muchas especies.
A finales del verano se puede hacer la última fertilización para preparar las plantas para  el invierno.
El césped: se riega regularmente, sin dejar que se seque la tierra y procurando que el agua cale bien hasta las raíces. Regar entre 20 y 30 minutos diarios con aspersores. 

Cuando comienza el calor podemos sacar las plantas de interior progresivamente  y mantenerlas a la sombra.